Våre tre
gårder

I Østfold ligger våre 3 gårder som produserer Livèchekylling; Løken, Nedre Grini og Frøshaug gård. Her lever kyllingen i rolige og tilrettelagte miljø.  Våre Livèchebønder er dedikerte bønder som er kjempe-stolte av det de jobber med. De bryr seg virkelig om dyra sine og legger ned ekstra innsats for å levere de beste råvarene til oss som kokker. På gårdene er det gjort bygningsmessige og miljømessige tilpasninger, som er en forutsetning for å ha Livèchekyllingene som gjester.

Gårdene ligger bare et (langt) steinkast unna slakteriet.
Når kyllingene transporteres til slakt, tar det kun 20 minutter fra Heidi og Saxe, 19 minutter fra Trude og Tord -  og bare 2 minutter fra Lene og Sven Anders til Nortura Hærland. Kyllingene har det derfor rolig og fint også i denne fasen.

Løken Gård 

Bøndene:
Trude og Tord Svenneby
Startet med Livèchekylling i år 2000 - og var den aller første produsenten av Livèchekylling.

Produserer: Livèchekylling og korn


Noe du ønsker å spørre bøndene om?Kontakt Trude og Tord

Godt stell, riktig fôr og rolige dyr er viktig for god kjøttkvalitet.

Nedre
Grini Gård

Bøndene:
Lene og Sven Anders Holmen
Startet med Livèchekylling i 2007

Produserer:
Livèchekylling, korn og skog


Noe du ønsker å spørre bøndene om?Kontakt Lene og Sven Anders

Vi legger til rette for at dyra kan aktiveres så tett opp mot sitt naturlige adferdsmønster som mulig.

Frøshaug
Gård

Bøndene:
Heidi og Saxe Frøshaug
Startet med Livèchekylling i 2008

Produserer: Livèchekylling og storfe


Noe du ønsker å spørre bøndene om?
Kontakt Heidi og Saxe

At kyllingene har mulighet til å lufte seg utendørs og at det kommer rikelig med naturlig lys inn gjennom store vinduer, er forhold som vi mener gir ekstra god livskvalitet for dyra våre.